Torsdag
01 Mar 1 match
Tisdag
06 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Söndag
18 Mar 1 match
Tisdag
20 Mar 1 match
Fredag
23 Mar 1 match
Söndag
25 Mar 1 match
Tisdag
03 Apr 1 match
Torsdag
05 Apr 1 match
Lördag
07 Apr 1 match
Tisdag
10 Apr 1 match
Torsdag
12 Apr 1 match
Lördag
14 Apr 1 match

Rapport från årsmötet

27 juni 2017 23:11
Årsmöte

Mullsjö AIS hade ikväll sitt årsmöte och satte därmed definitivt punkt för säsongen 2016/2017. Föreningen redovisade ett överskott på cirka 270 000 kr för det avslutade räkenskapsåret. Ett resultat som till stor del uppnåddes tack vare den sportsliga framgången för herrlaget med totalt sex kvart- & semifinalmatcher hemma i Nyhemshallen.


För räknar man bort slutspelet så hade föreningen istället fått visa upp ett stort minusresultat. Ett faktum som sett över lite längre sikt är långt ifrån tillfredsställande och något som det behöver jobbas med för att förändra. Det egna kapitalet uppgår nu till knappt 960 000 kr.

Välkända Mullsjöprofilen Lotta Larsdotter höll i ordförandeklubban på mötet och kunde konstatera att mötets närvarande medlemmar beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet klubbade även igenom en verksamhetsplan samt en budget i balans för 2017/2018.

När det gällde personvalen till föreningens styrelse så valdes först sittande kassör Elisabeth Björk om på två nya år. Sedan fick Jacob Axell, Christer Alzén och Jesper Axell alla tre nytt förtroende som ledamöter, medan Jenny Almquist precis som valberedningen hade föreslagit blev den enda nya personen som valdes in i styrelsen. Alla valdes på två år.

Ordförande Pernilla Bernhardsson samt ledamöter Malin Johansson, Cecilia Lundén och Devie Elf har alla fyra ett år kvar på sitt mandat, vilket gör att styrelsen precis som tidigare består av totalt nio personer. Den enda avgående styrelseledamoten Maggan Bergdahl tackades i sin frånvaro av i slutet av mötet.

Likaså tackades Lena Kihlblom och Camilla Wigenstedt för sitt väldigt gedigna arbete i valberedningen under flera års tid, där de nu hade bestämt sig för att inte stå till förfogande mer. På den punkten, deras ersättare, lyckades tyvärr inte årsmötet hitta något villigt alternativ. Det valet fick därför bordläggas till ett extra årsmöte som planeras till efter sommaren. Till dess ska det även finnas ett färdigt förslag på stadgeändringar i föreningen då de sedan länge har behövt få sig en ordentlig uppfräschning och översyn.