Söndag
10 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Torsdag
21 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match
Måndag
25 Mar 1 match
Torsdag
28 Mar 1 match
Lördag
30 Mar 1 match
Tisdag
02 Apr 1 match
Torsdag
04 Apr 1 match
Tisdag
09 Apr 1 match
Torsdag
11 Apr 1 match
Lördag
13 Apr 1 match
Tisdag
16 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match

Rapport från årsmötet

27 juni 2019 22:02
FÖRENING

Mullsjö AIS hade i kväll sitt årsmöte och satte därmed definitivt punkt för säsongen 2018/2019. Lars Grehn, den före detta mångåriga kultur- & fritidschefen i kommunen höll i ordförandeklubban på mötet och kunde konstatera att de närvarande medlemmarna bland annat beslutade att godkänna den framlagda årsredovisningen och ge styrelsen ansvarsfrihet.


Föreningen kunde rent ekonomiskt visa upp ett plusresultat för året och eftersom det redan fanns ett positivt eget kapital att tillgå inför säsongen 18/19 så innebär det att klubben kommer få elitlicensen beviljad nu när den införs fullt ut i skarpt läge.

När det gällde personvalen till styrelse så valdes först Jacob Axell till kassör i två år. Han var redan en del av styrelsen men är nu ny i rollen som kassör (eller i alla fall nygammal då han haft den rollen tidigare för många år sedan). Och helt enligt valberedningens förslag så fick sedan Jenny Almquist och Jesper Axell nytt förtroende som styrelseledamöter i två år till.

Ordförande Pernilla Bernhardsson samt ledamöterna Devie Elf, Per Wickert och Martin Svensson har alla fyra ett år kvar på sitt mandat, vilket gör att styrelsen kommande säsong alltså består av totalt sju personer.

Hela den sittande valberedningen med Titti Andersson (sammankallande), Helvi Dahlén & Ingemar Thörnqvist omvaldes av årsmötet för ytterligare ett år.

När det formella årsmötet sedan var avslutat så berättades det för de närvarande att det planeras för ett jubileumsevenemang med olika aktiviteter lördag 26 oktober. Detta då föreningen i höst fyller 30 år.

Så boka in det datumet i era kalendrar!