Söndag
15 Dec 1 match
Torsdag
19 Dec 1 match
Lördag
21 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Fredag
10 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Onsdag
15 Jan 1 match
Tisdag
21 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Söndag
26 Jan 1 match
Fredag
31 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Onsdag
12 Feb 1 match
Tisdag
18 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match
Fredag
28 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Fredag
06 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Fredag
13 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Rapport från årsmötet

27 juni 2019 22:02
FÖRENING

Mullsjö AIS hade i kväll sitt årsmöte och satte därmed definitivt punkt för säsongen 2018/2019. Lars Grehn, den före detta mångåriga kultur- & fritidschefen i kommunen höll i ordförandeklubban på mötet och kunde konstatera att de närvarande medlemmarna bland annat beslutade att godkänna den framlagda årsredovisningen och ge styrelsen ansvarsfrihet.


Föreningen kunde rent ekonomiskt visa upp ett plusresultat för året och eftersom det redan fanns ett positivt eget kapital att tillgå inför säsongen 18/19 så innebär det att klubben kommer få elitlicensen beviljad nu när den införs fullt ut i skarpt läge.

När det gällde personvalen till styrelse så valdes först Jacob Axell till kassör i två år. Han var redan en del av styrelsen men är nu ny i rollen som kassör (eller i alla fall nygammal då han haft den rollen tidigare för många år sedan). Och helt enligt valberedningens förslag så fick sedan Jenny Almquist och Jesper Axell nytt förtroende som styrelseledamöter i två år till.

Ordförande Pernilla Bernhardsson samt ledamöterna Devie Elf, Per Wickert och Martin Svensson har alla fyra ett år kvar på sitt mandat, vilket gör att styrelsen kommande säsong alltså består av totalt sju personer.

Hela den sittande valberedningen med Titti Andersson (sammankallande), Helvi Dahlén & Ingemar Thörnqvist omvaldes av årsmötet för ytterligare ett år.

När det formella årsmötet sedan var avslutat så berättades det för de närvarande att det planeras för ett jubileumsevenemang med olika aktiviteter lördag 26 oktober. Detta då föreningen i höst fyller 30 år.

Så boka in det datumet i era kalendrar!